TOTEUTUNEITA KOULUTUKSIA

ESIMERKKILUENTOJA MEDIAKASVATUKSESTA, SOSIAALISESTA MEDIASTA JA TAIDEKASVATUKSESTA:
  •  Luovaan opettajuuteen, Liedon VESO-päivä, luento 2011
  • "Sosiaalisen median käyttö taidekasvatuksessa" Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry, 2011: , Pori 
  • "Koulupolulla 2020 - mediaympäristön muutokset"2010 UMaMI I uusia mausteita ja menetelmiä oppimiseen-hankkeen avausluento, Turku 
  • “Muuttuva mediaympäristö ja koulu” Opetushallitus 2009  -koulutuksen luennoitsijana http://muuttuvamediaymparisto.wordpress.com/
  • "Median uhkia ja mahdollisuuksia lasten ja nuorten elämässä" Lapset, media ja kirjastot-koulutus, Turun Kirjasto 26.2.2009
  • "Muuttuva media ja mediailmastonmuutosLapset, media ja kirjastot-koulutus, Pasilan kirjaston auditorio 19.3.2009
  • 2008 vanhempainillat Wäinä Aaltosen ja Vähä-Heikkilän koulut
ESIMERKKI SUUNNITTELMASTANI TVT-KOULUTUSKOKONAISUUDESTA:

DIGIKUVAT LIIKKELLE KOULUTUS 2008-2009
Digitaalisen kuvan käyttö opetuksessa Tampereella. OPEKO/EDUCOLE

Tavoitteena on antaa välineitä koulun mediakasvatuksen toteuttamiseen integroivasti. Työskentely painottuu kuvataideopetuksen opetussuunnitelmaan. Koulutus lähtee alkeista ja teknologinen kynnys pyritään pitämään matalalla. Mukaan voi lähteä vaikka digitaalitekniikka tuntuisikin oudolta. Oman tekemisen kautta pyritään saamaan varmuutta uuden tekniikan käyttöönottoon koulussa

DIGITAALIVALOKUVAUSKURSSI, kuvaesitysten perusteet
Kurssin päätavoite on tekemisen kautta saatava kokemus siitä, mitä digitaalivalokuvista synty-vän multimediaesityksen tekeminen on ja millä keinoin valokuvallista ilmaisua toteutetaan. Kurssilla tutustutaan oman kokeilun lisäksi esimerkkeihin oppilastöistä sekä oppimateriaaleista. Kurssilla tuotetaan oma digitaalisista valokuvista syntyvä multimediaesitys PowerPointilla.
ANIMAATIOVIDEOKURSSI, 20.10.2008–21.10.2008. Animaatioilmaisun perusteet.Kurssin päätavoite on tekemisen kautta saatava oivallus siitä, mitä animaation tekeminen on ja millä keinoin kuvallista ilmaisua toteutetaan. Kurssilla tutustutaan oman kokeilun lisäksi esimerkkeihin oppilastöistä sekä oppimateriaaleista.
DIGIVIDEOKURSSI, 5.3.2008–6.3.2008. Liikkuvan kuvan ilmaisun perusteet.Kurssin päätavoite on tekemisen kautta saatava oivallus siitä, mitä liikkuvan kuvan tekeminen on ja millä keinoin kuvallista ilmaisua toteutetaan halutun tuloksen aikaansaamiseksi. Kurssilla tutustutaan oman kokeilun lisäksi esimerkkeihin oppilastöistä sekä oppimateriaaleista.